Penyajian peta (Layout Peta)

Posted on November 29, 2011

735

Dalam proses pembuatan peta, fase akhir adalah layout atau tata letak peta. Layout peta sebaiknya mengikuti kaidah dan komponen kartografi. Hal ini agar nantinya peta yang dihasilkan dapat dengan mudah dibaca ataupun diinterpretasi oleh orang lain yang menggunakannya. Peta-peta yang menarik, informatif dan akurat tentunya merupakan salah satu komponen penting dalam merepresentasikan data untuk berbagai kerperluan

Untuk memulai melakukan layout peta pastikan semua symbologi baik warna ataupun notasi lain telah selesai di tentukan, selain itu skala tampilan juga perlu di pastikan betul telah selesai agar nantinya proses layouting atau penayajian peta dapat berjalan dengan efisien

Untuk mendapatkan tutorial lengkap mengenai penyajian peta atau layout peta pada link di bawah ini

link Penyajian peta (Layout Peta)

Advertisements